A kollégium híres tanárai, diákjai

Híres tanárok, diákok

XVI. század

Basilius István - tanár, teológus
Francken, Chritstian - tanár, filozófus
Diedrich, Georg - tanár, költő

XVII. század

Varsolci János - tanár, költő
Stegmann, Joachim - tanár, költő
Dálnoki Nagy Lőrinc - tanár, orvos, nyelvész
Árkosi Tegző Benedek - tanár, teológus
Felvinczi György - tanár, költő


XVIII. század

Keresztúri Sámuel - tanár, teológus
Kénosi Tőzsér János - tanár, egyháztörténész
Fejérvári Sámuel - tanár, teológus
Uzoni Fosztó István - egyháztörténet-író
Gejza József - tanár, filozófus
Kozma Mihály - egyháztörténész

XIX. század

Bölöni Farkas Sándor - író, utazó
Sylvester György - tanár, bölcsész
Nagyajtai Kovács István - történész, jogász
Jánosfalvi Sándor István - lelkész, író
Barra István - orvostudós
Mikó Lőrinc - tanár, jogtudós
Fejér Márton - politikus, felügyelő gondnok
Kaáli Nagy Elek - politikus, főgondnok
Hajós János - politikus, felügyelő gondnok
Kőváry László - történész, felügyelő gondnok
Jakab Elek -  történetíró
Buzogány Áron - tanár, politikus
Simén  Domokos -  tanár, teológus
Kozma Ferenc - padagógiai író, felügyelő gondnok
Id. Gyergyai Árpád - tanár, orvostudós
Péterfi Dénes - tanár, szerkesztő
Pákéi Lajos - műépítész
Kanyaró Ferenc - tanár, egyháztörténész

XX. század

Gálfi Lőrinc - tanár, teológus
Vári Albert - teológus, tanár
Pálfi Márton - tanár, költő, fordító
Kelemen lajos - tanár, történettudós
Márkos Albert - tanár, műfordító
Gyallay-Pap Domokos - tanár, író
Ifj. Gyergyai Árpád - orvostudós, felügyelő gondnok
Benczédi Pál - tanár, történész
Orbók Loránd - tanár, író
Gelei József - természettudós, főgondnok
Gyulai Zoltán -  fizikus
Merész Gyula - festőművész
Zsakó István - orvostörténész
Tóth István - tanár, festőművész
Lakatos István - mérnök, zenetörténész
Ferenczi Sándor - tanár, ornitológus
Balázs Ferenc - lelkész, író
Jakab Géza - költő
Borbély Samu - matematikus
Szabédi László - költő, esztéta
László Tihamér - tanár, fizikus
Mikó Imre - író, jogász, főgondnok
Márton Samu - tanár, matematikus
Bözödi György - író
Gálffy Mózes - tanár, nyelvtudós
Székely Kormos Gyula - író, szerkesztő
Létay Lajos - tanár, költő, szerkesztő
Jánosházy György - költő, szerkesztő
Sánta Ferenc - író

Híres püspökök, igazgatók

XVI. század

Dávid Ferenc - egyházalapító püspök
Sammer Johann - igazgató, költő, teológus
Palaeologus Jacobus - igazgató, teológus
Bogáti Fazakas Miklós - igazgató, zsoltárfordító
Hunyadi Demeter - püspök
Enyedi György - püspök, teológus, író

XVII. század

Torockai Máté - püspök, teológus
Csanádi Pál - püspök, orvos
Dálnoki Nagy Mihály - igazgató, teológus
Ozdy Tamás - igazgató, orvos


XVIII. század

Almási Gergely Mihály - püspök
Kolozsvári Dimién Pál - igazgató, orvos
Várfalvi Pálfi Zsigmond - püspök, teológus
Szentábrahámi Lombard Mihály - püspök, teológus
Agh István - püspök, teológus
Lázár István - püspök, filozófus
Pákei István - ogazgató, filozófus

XIX. század

Körmönczi János - püspök, bölcsész, fizikus
Molnos Dávid - igazgató, teológus
Aranyosrákosi Székely Sándor - püspök, író
Brassai Sámuel - igazgató, polihisztor
Kriza János - püspök, költő
Berde Áron - püspök, természettudós
Nagy Lajos - igazgató, költő
Kovács János - igazgató, nyelvész
Benczédi Gergely - igazgató, történész
Ferencz József - püspök, teológus

XX. század

Boros György- püspök, teológus, író
Nyiredi Géza - igazgató, vegyész, biológus
Gál Kelemen - igazgató, művelődéstörténész
Borbély István - igazgató, irodalomtörténész
Varga Béla - püspök, folozófus
Gállfy Zsigmond - nyelvész, igazgató
Bodor András - igazgató, nyelvész, történész

 

Jótevők

XVI. század

János Zsigmond fejedelem
Kolozsvári Unitárius Anyaeklézsia

XVII. század

Mikes Mihályné Paczolai Borbála
Kmita Andrásné

XVIII-XIX. század

Vargyasi Dániel családja
Petrichevich Horváth-család
Suki László
Augusztinovics Pál
Kissolymosi Koncz János
Kelemen Benő
Id. Rédiger Károly
Kovács Dénes és neje Bencze Anna
Paget-család
Gedő József
Lokodi Sándor Mózes
Berde Mózes

XX. század

Bors Mihály
Báró Györffy Rozália