18. évfolyam, 52. szám

A Cipó a kollégium diáklapja, amelynek 2001-ben jelent meg az első száma. Az iskolaújság Berde Mózsa, a kollégium egykori nagylelkű igazgatójának tiszteletére vette fel a Cipó nevet. Berde Mózsa végrendeletben hagyta meg, hogy a jó erkölcsű és kiváló tanulmányi eredeményekben jeleskedők pénz helyett napi három alkalommal egészségesre sült cipót kapjanak.

2019-ben a Cipó ismét megújult, és az ország talán egyetlen négynyelvű folyóiratává vált. A diákok immár magyarul, angolul, németül és románul írják cikkeiket a lap hasábjaira. A kollégium eseményein kívül számos más témakört is érintenek az írások, zenétől elkezdve, filmeken át a diákok különféle művészi megnyilvánulásáig. Terjedelme minden alkalommal száz oldal körül van, tele a gyerekek sokszínű írásaival és képeivel. Háromszor jelenik meg évente, és 2019-ben az iskolaújságok versenyánek országos szakaszáig eljutott, egyetlenként a magyar iskolák közül. A szerkesztést és a korrektúrát a kollégium magyar-, angol-, német-, valamint romántanárai végzik.

Főszerkesztő: Vorzsák Milán angoltanár