Tudománykör

TTK-TUDOMÁNYKÖR

,,Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori játék hangulatát.’’ Sütő András

A tudománykörön a kisdiák élményszerűen találkozik a fizikai jelenségekkel. 
A kísérletek által könnyebb felfedezni és megérteni a természet törvényszerűségeit, megtapasztalni a megismerés és megértés örömét. A Tudománykör segítséget kíván nyújtani az alapismeretek elmélyítéséhez, a fiatalok természetes kíváncsiságának a kielégítéséhez és nem utolsósorban a kísérletezés iránti érdeklődés felkeltéséhez.

Popa Márta
fizikatanár