Balázs Ferenc Oktatási Tanácsadó Központ

"Hiszem, hogy a világcél megvalósítása sok apró szándék, embernyi akarat kiteljesedésén keresztül munkálkodik, hogy minden nemzetségnek, minden egyénnek a végtelen lánc egy szemének a kikovácsolása jutott osztályrészül." (Balázs Ferenc)

Neveléssel kapcsolatos kérdése van szülőként, pedagógusként? A Balázs Ferenc Oktatási Tanácsadó Központ azért működik, hogy ebben segítséget nyújtsunk a hozzánk fordulóknak. 

A szülőknek neveléssel kapcsolatos  kérdésekben adunk tanácsot, a gyermekeknek segítséget nyújtunk tanulással, viselkedéssel kapcsolatos problémáik megoldásához, a pedagógusoknak szakmai tanácsadást biztosítunk.

Megszervezzük, irányítjuk és ellenőrizzük a gyermekközpontú nevelést a kollégiumban. Ezen kívül felzárkóztató programot, olvasókört hoztunk létre a gyengén olvasó gyermekek segítségére. Ennek keretében hetente két alkalommal tanítás után a tanítónők az Oktatási Központban külön foglalkoznak az olvasási nehézséggekkel küszködő gyermekekkel,speciális módszerekkel és tankönyvekkel. 

Külön foglalkozunk a tehetséges tanulókkal is, számukra matematika kört és anyanyelvi kört működtetünk. Kisdiákjainkatországos és nemzetközi versenyekre készítjük fel. Ezek a következők: Olvasni jó!,  Aranka György nyelvművelő verseny, Zrínyi Ilona nemzetközi matematikaverseny, Kurutty általános műveltségi verseny, Kenguru országos matematikaverseny.
 
Az Oktatási Központ alapító tagjai módszertani kiadványokat jelentetnek meg. Eddig a következőket adták ki:
1. Ezüstkapocs. Szülői értkezletek témái, szervezési problémái, lefolyása
2. Mindennapi morzsánk. Háziolvasmányok I-IV. osztályos tanulóknak. Szövegfeldolgozások 
3. Nyelvtörő. Nyelvhelyesség, helyesírás, szókincsgyarapítás

Az Oktatási Tanácsadó Központot 2005-ben alapította Baka Judit és Fülöp Mária tanítónő. 
Tanácsadó központukhoz fordulhat bárki, aki valamilyen oktató-nevelői hiányt szeretne pótolni, nevelési problémáit nem tudja megoldani, vagy akár tanóráját szeretné másképp, hatékonyabban  megszervezni, mint ahogy eddig tette. Tehát pedagógusokat, szülőket és gyermekeket várunk a központunkba nagy-nagy szeretettel.