Eco-Schools

2018. szeptember 29.-én a Bukarestben a Kárpát-Dunai Geoökológiai Központ által megszervezett nemzetközi Eco-Schools konferencián iskolánk hivatalosan átvette az Ökoiskola címet igazoló oklevelet és az ökosikolai tevékenységért járó Zöld Zászlót.

A JZSUK 2 éve részt vesz az Eco-Schools Ökoiskola Progrmaba, célunk a környezettudatosabb életvitel kialakítása.

Az Ökoiskola cím azon intézmények elismerése, amelyek átgondoltan, az iskolai élet minden területén - az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során - foglalkoznak a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti és egészségneveléssel, valamint a globális felelősségvállalásra neveléssel is.

A Programhoz tartozik a címmel rendelkező köznevelési intézmények tudásmegosztó és tudásbővítő hálózata, évente egy vagy több találkozó szervezése hálózatépítés és – bővítés céljából, amelyeken bemutatják az ökoiskolákat érintő legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeket, újításokat, és lehetőséget biztosítanak a tagok bemutatkozására, szakmai tapasztalatcserére, kapcsolatépítésre, versenyeredmények hírdetésére, díjazásokra. Az intézmények beszámolóit évente megjelenítik az Ökoiskola Hírlevélbe is.

A JZSUK számos értékes, hagyománnyal rendelkező programot működtet, mely a fentebb felsorolt célkitűzéseket képviseli. Az ECO-schools lehetősége, hogy a diákok és a munkaközösség közreműködésével új programokkal bővítsük iskolánk gazdag tevékenység palettáját.

Az ökoiskola-programot (Eco-School) 1994-ben indította el világszerte a Dániában alapított Környezetvédelmi Nevelésért Alapítvány (Foundation for Economic Education - FEE). Azóta támogatja az Európai Unió és az ENSZ is a Környezetvédelmi Programja keretében. Célja, hogy a tanintézmények oktatási programjukban minél nagyobb szerepet kapjon a környezeti nevelés. A FEE világszerte 63 országban 72 környezetvédelmi egyesületet tömörít. Az ökoiskola programot Romániában a bukaresti Kárpát-Duna Geoökológiai Központ koordinálja. Iskolánk két éve jelentkezett a programra és ennek kapcsán számos új programot indítottunk be, illetve a már meglévőket szerveztük ebbe a keretbe. Ilyenek azok a projektek, melyek ráirányítják a diákok figyelmét a környezetvédelem fontosságára (szelektív hulladékgyűjtés, “Rend a lelke mindennek” tisztasági verseny, faültetések, szemétgyűjtési akciók, Eco-Camp tábor, stb) és az egézséges életmódra való nevelésre (pl. gyümölcsnapok, biciklitúrák és rengeteg egyéb sporttevékenység).