odon1

odon2

Bíro Alíz Kolozsvár
Bodor Adrienn Kolozsvár
Budai Henrietta Szék
Farkas Ilona- Janka Kolozsvár
Gergely Erik- Kristóf Kolozsvár
Inczefi Imola Kolozsvár
Józsa Benedek Kolozsvár
Kovács Bernadette Magyarlóna
Lakatos Péter- Gábor Kolozsvár
Márton Gabriella- Mária Kolozsvár
Mezei Réka Kolozsvár
Mihácsa Orsolya- Boglárka Torockószentgyörgy
Mihálcz Károly- Lehel Aranyosegerbegy
Molnár Margaréta- Boróka Dicsőszentmárton
Nyeste Tímea Kolozsvár
Oltyan Gellért Kolozsvár
Pálfi Henrietta Aranyosegerbegy
Pánczél Ádám Kolozsvár
Salamon Blanka- Timea Aranyosegerbegy
Schvartz Tamás- István Kolozsvár
Szász Andrea- Noémi Kövend
Szilágyi Zsófia Kolozsvár
Tulit Áron- Levente Torockó
Varga Zoltán- Gergő Türe
Vincze David- Anton Bánffyhunyad
Vremir Gábor- Mátyás Kolozsvár
1 Balázs A. Júlia Orsolya Kolozsvár
2 Barta T. Evelin Kolozsvár
3 Bíro S. Ádám Várfalva
4 Borzási P. Emil Magyarlóna
5 Czimbalmos I. Erik Bethlen
6 Dimény F. Theodora Antónia Bánffyhunyad
7 Ferencz L. Csilla Julianna Jegenye
8 Gál K. Emese Kolozsvár
9 Gall I. Vincenzo Dávid Bács
10 Hindrich R. Otto Magyarlóna
11 Illana V. Petra Izabella Bánffyhunyad
12 Juhos T. Dávid Kolozsvár
13 Kis I. Áron Kolozsvár
14 Kiss D. Boglárka Dalma Kolozsvár
15 Komoróczy Zs. Petra Bács
16 Kovács Gy. Gyula Péter Kolozsvár
17 Kőmüves A. János Attila Magyarlóna
18 Kutos Z. Tímea Kolozsvár
19 Laping M. Miklós József Kolozsvár
20 Márton M. Ervin Kolozsvár
21 Nagy-Damó A. Yvette Kolozsvár
22 Rus Z. Bernadette Bács
23 Sallai I. Krisztián Tamás Szamosújvár
24 Szatmári A. István Magyardécse
25 Tokai A. Csaba Barnabás Kolozsvár
26 Tőkés L. Emese Aranyosegerbegy
27 Tussai Z. György Lóránd Kolozsvár
28 Tussai Z. Kázmér Zoltán Kolozsvár
1 Ágoston Ádám
2 Andori Ábel Róbert
3 Barz Christian
4 Békesi Rebeka
5 Böjthe Apor
6 Csorba Péter Márk
7 Denezsi Ágota Zsuzsanna
8 Deretei Csaba
9 Fabian Kristóf
10 Ferenczi Noémi Melinda
11 Gădălean David
12 Horváth Tamás
13 Iuhos Árpád
14 Kadar Edina Krisztina
15 Kis Szabolcs Roland
16 Kiss Renáta
17 Kovács András Ugor
18 Kovács Botond
19 Móricz Alice
20 Nagy Boglárka-Johanna
21 Nagy-Damó Szilárd
22 Nyakas Orsolya Antónia
23 Pethő Kinga Andrea
24 Székely Szilárd-Krisztián
25 Székely Ágnes
26 Szenkovits Ervin
27 Tasnádi Balázs
28 Tőtős Artúr-Emil
29 Vadas Zoárd
       
       
 
           
1 Balla Eszter  
2 Bartha Márk  
3 Békési Botond  
4 Bodor Dávid Norbert  
5 Bogdándi Roland  
6 Bonis Réka  
7 Crişan Debora Timea  
8 Dénes Johanna Csenge  
9 Farkas Kriszta    
10 Ferenczi Zsolt  
11 Fülöp Tímea Noémi  
12 Kacsó Gergő  
13 Kerekes Botond Attila  
14 KIS-Ágoston MARK  
15 Kiss Abigél  
16 Krécsi Ágota  
17 Kun Patrick  
18 Nagy Sándor Attila  
19 Orbán Ágota  
20 Saigo Helga Rebeka  
21 Szakács Bernadett Dorottya  
22 Székely Noémi Beatrix  
23 Székely Tivadar  
24 Túros Anna  
25 Venczel Tamás  
 1. Bálint Mátyás
 2. Bartha Magor
 3. Botár Petra
 4. Cătinaş Márk
 5. Czikó Hanna
 6. Csete Botond
 7. Dózsa Kristóf
 8. György Imola
 9. Kerekes Emma
 10. Lőtei Tamás
 11. Magó Márk
 12. Magyari Ákos
 13. Rámay Zsolt
 14. Szabó Kinga Henrietta
 15. Szabó Renáta
 16. Szakál Áron
 17. Szatmári Anna
 18. Székely Botond
 19. Szilágyi Tamás
 20. Tasnádi Ármin
 21. Tóth Alpár
 22. Túrós Zsanett
 23. Vajas Alfréd
 24. Vér Klaudia
 25. Vinczi Dávid
 1. Bartha Péter
 2. Bede Gábor
 3. Bense Petra
 4. Chis Mátyás
 5. Csákány Balázs
 6. Csete Anett
 7. Dácz Borbála
 8. Frinkuj Hunor
 9. Győri Rebeka
 10. Harausz Dávid
 11. Jankó Ákos
 12. Kaizer Róbert
 13. Köntés Gergő
 14. Kun Tímea
 15. Lőrincz Venczel
 16. Lukács Ármin
 17. Monoszes Milán
 18. Pálfi Márk
 19. Rácz István
 20. Rúzsa Kis András
 21. Sallai Flóra
 22. Tunyogi Hanna
 23. Ugron Anna
 24. Visky Lea
 25. Vitus Bulbuk Áron

criterii specifice2017 page 001

Tisztelt Szülők, kedves előkészítő osztályba érkező diákok!
 
A János Zsigmond Unitárius Kollégium meghirdeti a 2016-2017-es tanév iratkozási tudnivalóit az előkészítő osztályokkal kapcsolatosan:
 
 
Találkozás-ismerkedés-tudnivalók:
 
2016. február 25-én, csütörtökön délután 17 órára szeretettel várunk minden szülőt és gyermeket a kollégium tornatermébe, ahol játékos-zenés együttlétben lehet majd a tanító nénikkel ismerkedni.
A szülőkkel 17:30-tól megbeszélést tartunk a Felvinczi György díszteremben, ahol a beiratkozás tudnivalóit is részletesen ismertetjük.
Számítunk jelenlétükre!
 
 
Fontos tudnivalók:
 
Iskolánk a 2016–2017-es tanévben két előkészítő osztályt indít:
 
E. A osztály (német nyelvoktatás),
 
E. B osztály (angol nyelvoktatás).
 
Egyházi intézmény lévén, az iskolánkba való felvétel nem a körzet alapján, hanem a minisztérium által kiadott általános módszertan és az iskola saját szempontrendszere alapján történik. A szempontrendszert a február 25-i délutáni találkozáson ismertetjük.
Az iskola sajátos szempontrendszere itt tanulmányozható.
 
Beiratkozni az iskola titkárságán lehet február 29. és  március 18. között.
 
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
 
 • hivatalos beiratkozási kérvény,
 • a gyerek születési bizonyítványa – eredeti és fénymásolat,
 • a szülő személyi igazolványa és annak másolata,
 • az iskola saját szempontrendszerének megfelelő igazolások,
 • pszichológiai felmérés (abban az esetben, ha a gyerek nem tölti be szeptember 1-ig a hat évet),
 • orvosi igazolás a háziorvostól,
 • az iskola és szülő közötti szerződés,
 • az iskola által szerkesztett kérdőív kitöltése.
( A kitöltendő kérdőívek az iskola titkárságán vehetők át.)
 
 
Felhívjuk a szülők figyelmét az alábbiakra:
 
Túljelentkezés esetén nem tudjuk biztosítani az igényelt tanítóhoz való bejutást.
Túljelentkezés esetén az osztályok összetételéről az iskola Vezető Tanácsa dönt.
Felkérjük a kedves szülőket, hogy a törvényes utasításokat vegyék figyelembe, és e szerint járjanak el. Továbbá megkérjük, hogy az iratkozás előtt tanulmányozzák az iskola belső rendszabályzatát, amely az iskola könyvtárában található.
A gyermekek osztályközösségbe való leosztása, valamint az idegen nyelv megállapítása szeptember elején történik.
Túljelentkezés esetén nem tudjuk biztosítani a megjelölt idegen nyelv oktatását.
 
Tájékoztató iskolánk elemi osztályainak tevékenységeiről:
 
 
 
Iskolánk elemi osztályaiban a hagyományos és korszerű módszerek ötvözésével igyekszünk biztosítani tanulóink egységes szellemi, lelki, erkölcsi nevelését és fejlődését. A szakmai szempontból gondosan kiválasztott tanítók, a szükséges alapfeltételek, a tanfelszerelések, a hangulatos osztálytermek mind ezt a célt szolgálják.
Fontos célkitűzésünk a tehetséggondozás, amely állandó és megtervezett tevékenység formájában történik. A tanítók és a Balázs Ferenc Oktatási Központ munkatársai a tehetséges gyermekeknek anyanyelvből (beszédművelés, szövegértés, helyesírás) és matematikából térítésmentesen külön foglalkozásokat szerveznek.
A tehetséggondozás mellett felzárkóztató tevékenységeket tartunk, melyekkel elősegítjük a román nyelv tanulását és a helyesírás fejlesztését.
Választott tantárgyként/programként ajánljuk: a blockflöte- és néptáncoktatást, a képzőművészeti kört, a tehetséggondozást, a sportjátékokat. A fent említett programokat az egyház és a szülők anyagi támogatásával működtetjük.
A délután folyamán az Instrumentor Egyesület magánúton zongora- és gitároktatást biztosít.
Iskolánkban intenzív angol és német nyelvoktatás folyik: E-I-II. osztályokban heti 2 órában, III-IV. osztályban heti 4 órában. Ezt a programot a szülők és az állam anyagi támogatásával valósítjuk meg.
Az iskolai programon belül - amennyiben igény van rá, és a szülő anyagilag támogatja - ebédet is biztosítunk, majd ezt délutáni foglalkozás (lazító játékok, lecketanulás) követi a tanítónő felügyelete alatt, délután 4 óráig. 
Tanulóink minden évben anyanyelvi versenyeken, sportnapokon, különböző versenyeken (matematika, szövegértés, helyesírás), általános műveltségi vetélkedőn  vehetnek részt.
Szülőkkel, nagyszülőkkel együtt ünnepeljük a karácsonyt és tartjuk a farsangot. A tanév végéhez közeledve vallástáborra kerül sor, amelynek célja a közösségépítés és a vallásos-erkölcsi nevelés. A tanévet osztályszintű kirándulásokkal, ünnepélyekkel zárjuk.
 
 
 
 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!