Hírek

Pénzmágnes-Kulcs

Bővebben...:

The Duke of Edinburgh's International Award

Bővebben...:

Kedves Szülők, Kedves jövendőbeli előkészítős Diákok!

Bővebben...:

ADVENTI HÍRNÖK, FRISS FENYŐÁG

Bővebben...:

Legfrissebb videó

Támogatóink

A kolozsvári és a székelykeresztúri unitárius kollégium

2003-2004-es, valamint 2004-2005-ös

 

Erdélyben két unitárius, bentlakásos középiskolánk: kollégiumunk van. Az itt folyó munkáról közös értesítőben számolunk be, ami az anyagi megfontolások mellett elsősorban annak a jelzése, hogy a két intézményben az egyházi nevelés elvei közösek. A 2003-2004-es tanévről szóló kiadvány egy évi késéssel, a 2004-2005-ös értesítővel együtt jelent meg, indokolt tehát, ha ismertetésükre is közösen kerítünk sort. Mivel a két kötet szerkezete sok tekintetben megegyezik egymással, bemutatásukat e hasonlóság figyelembe vételével tartom meg. Megjegyzendő az is, hogy ebben a cikkben csak a kolozsvári unitárius kollégium életét mutatom be röviden.

Mindkét értesítő Popa Márta igazgatónő előszavával kezdődik. Az elsőből azt emelem ki, hogy 2003-ban ünnepeltük erdélyi unitárius kollégiumaink újraindulásának tíz éves évfordulóját. Ebből az alkalomból iskolánk felvette János Zsigmond erdélyi fejedelem nevét. A másik fontos esemény az, hogy 2003-ban a középiskolai osztályok mellett beindítottuk az elemi oktatást, egyelőre magánoktatási formaként (azóta már a harmadik osztálynál tartunk).

Mindkét évkönyvben fontos helyet foglalnak el az igazgatói, osztályfőnöki beszámolók, a bentlakás működéséről szóló jelentés, a IX. osztályba történő felvételi, valamint a XII. osztályt lezáró érettségi vizsgáról szóló tájékoztatás. Összegezve elmondható, hogy iskolánk diákjai mindkét évben sikeresen és jó eredménnyel érettségiztek, s többségük felsőoktatási intézményekben folytatja tanulmányait.

A 2003-2004-es Értesítő harmadik fejezetében dr. Gaal György és dr. Fazakas István egy-egy tanulmánya olvasható. Gaal György Pákei Lajosról, Kolozsvár és Erdély közismert műépítészéről értekezik abból az alkalomból, hogy 2003-ban ünnepeltük születésének 150 éves évfordulóját. Az talán kevésbé ismert, hogy az unitárius vallású Pákei Lajos tervezte városunkban a Főtér, a Sétatér, a Kossuth Lajos utca (a mai December 21. sugárút) néhány fontos épületét, köztük az Unitárius Kollégium mostani otthonát is, mely egyben az Erdélyi Unitárius Egyház székháza.

E fejezetek után a mindkét értesítőben a ballagáson elhangzott beszédek olvashatók, köztük dr. Szabó Árpád püspöké is.

A 2004-2005-ös Értesítő külön fejezetet szentel a fizika nemzetközi évének, 2005-nek.  Ebben a részben tanároknak és diákoknak a nemzetközi évvel kapcsolatos írásai olvashatók, s olyanok is, amelyek arról számolnak be, hogy a kollégiumban milyen rendezvényeket szerveztek ebből az alkalomból. Mindkét értesítőben szemelvényeket találunk azokból a szakdolgozatokból, amelyekkkel diákjaink díjat nyertek a különféle pályázatokon. Ugyanakkor mindkét értesítő külön fejezetet szentel diákjainknak a Bonifáczban és iskolánk diáklapjában, a Cipóban megjelent írásai újraközlésére, melyek arról adnak hírt, hogy tanulóink mivel töltik szabadidejüket, hogyzan vélekednek a kollégiumi rendezvényekről, versenyekről, kirándulásokról. Naplójegyzetet, cikket olvashatunk a Solymosi Zsolt vallástanár által szervezett második és harmadik erdélyi biciklitúráról, valamint az elemisták hagyományossá vált torockói táborozásáról.

A 2004-2005-ös Értesítő következő fejezete interjút közöl iskolánk két egykori diákjával, Major  Ferenccel és Erdő Lászlóval. Ezt követi a Hobóval készült beszélgetés, majd iskolánk hat tagú zeneegyüttesével, a Peregrinus tagjaival készült interjú.

Mindkét értesítő utolsó fejezete a Sajtó tükrében címet viseli. A kollégiumunkról megjelent írások azért kerültek a zárófejezetbe, hogy az olvasó megismerhesse: hogyan látják iskolánkat azok, akik kívülről szemlélik az itt folyó tevékenységet. Ezek közül a 2003-2004-es Értesítőből Csomafáy Ferenc A szeretet motivál című írását emelem ki, amely az Amerikai Egyesült Államokban élő Bob Tripről, a kollégisták Bob bácsijáról szól, aki a kollégium diákjainak lelkes segítője. Ő szervezte a kollégiumm, kórusának amerikai turnéját, ő a Cipó című diáklap amerikai mentora; ösztöndíjprogramot dolgozott ki – felekezeti hovatartozástól függetlenül – a rászoruló diákok megsegítésére.

A 2004-2005-ös Értesítő zárófejezetéből arra az írásra hivatkozom, amelyik egy rendkívüli véndiák-találkozóról számol be. A 98 esztendős Devecseri László 80 éves találkozóra érkezett Magyarországról a kolozsvári unitárius kollégiumba. Emlékezésében egyszerűen, világosan és meghatóan beszélt egykori élményeiről. A kollégium iránti szeretete példa lehet a mai diákság és mindannyiunk számára. 

Befejezésként megemlítem, hogy a 2004-2005-ös Értesítőt diákjaink, köztük elemistáink színes rajzai díszítik. Ezt azért nem szabad szó nékül hagyni, mert kisdiákjaink jelenléte azt a reményünket fejezi ki, hogy a következő években egyetlen, államilag támogatott intézmény tagjai leszünk. Vagyis jogilag is megerősítődik az, ami a mi számunkra már valóság.

Máthé Ildikó

magyartanár

FaLang translation system by Faboba
December 2018
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6