Ötödik osztályokba 2023-2024

Felvételi ötödik osztályokba

 

Az V–VIII. osztályok alkotják a  gimnáziumot. Minden osztálynak osztálynevelője van. Az osztályok pótoszija a párhuzamos osztály nevelője. Az intenzív angol/német ötödik osztályba vizsgával lehet bejutni, a minimális bejutási átlag  a hetes. Az idegennyelv-vizsgát a tanév utolsó hetében szervezik meg azok a szaktanárok, akik nem tanítják a vizsgázó diákokat. A vizsgatételek összeállításában és a javítási teendőkben  is a fent említett bizottság vesz részt. Túljelentkezés esetén a tételek országosan egységesek. Tanulóink a választott első nyelvet három-négy, a  második nyelvet pedig heti egy-két órában gyakorolják. Iskolánk egyik célja két idegennyelv magas szintű elsajátítása, ezért   a 2013–2014-es tanévtől az elemi és ötödik osztályban is lehetőség van a német nyelv magasabb óraszámban való tanulására.

 

A 2023 – 2024-es tanévben két V. osztályt indítunk:

V. A – intenzív német idegennyelv-oktatás

A német nyelvvizsgára

május 22-26 – beiratkozás a titkárságon

június 13-án, 13 órakor – írásbeli felmérés

június 13-án, 15 órakor – szóbeli

V. B – intenzív angol idegennyelv-oktatás

Az angol nyelvvizsgára

május 22-26 – beiratkozás a titkárságon

június 14-én, 13 órakor – írásbeli felmérés

június 14-én, 15 órakor – szóbeli