VIZIUNEA ȘCOLII
Liceul Unitarian János Zsigmond își propune să devină una dintre şcolile de excelenţă şi prestigiu din Cluj-Napoca, o şcoală apreciată de către elevi, părinţi si comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, rezultate performante, pentru promovarea valorilor moral creştine si spirituale, deschis şi tolerant, pentru realizarea unui mediu de promovare a valorilor şi practicilor democratice.
 
MISIUNEA NOASTRĂ este:
·         atingerea standardelor de calitate ale educaţiei la nivel european
·         promovarea excelenţei în educaţia bazată pe competenţe
·         păstrarea şi promovarea valorilor culturale şi creştine
·         fixarea unor scopuri şi principii educaţionale care să ofere o scară valorică bine conturată
·         garantarea egalităţii de şanse pentru toţi educabilii
·         promovarea muncii în echipă şi activităţile de voluntariat
·         dezvoltarea programelor de cooperare între şcoli şi parteneri
·         susţinerea dezvoltării pe plan ştiinţific  şi metodic a cadrelor didactice
·         educarea viitorilor cetăţeni:
-în spiritul respectului şi al toleranţei faţă de opinia oamenilor, care gândesc, acţionează şi trăiesc altfel
-pentru a le oferi informaţii şi a-i educa în direcţia flexibilităţii necesare alegerii viitoarei profesii şi ocupaţii
-pentru a-i învăţa să practice pricipiile democraţiei
VALORILE RESPECTATE DE ORGANIZAŢIA NOASTRĂ
Colectivul liceului, împreună cu factorii interesaţi conlucrăm pentruasigurarea egalităţii şanselor la educaţie pentru toţi elevii,  rezultate deosebite  în activitatea de performanţă, promovarea valorii  în spiritul moral-crestin, condiţiile materiale necesare  unui învăţământ  de calitate, realizarea unui mediu de promovare a valorii şi practicilor democratice, în care să domnească un climat propice învăţării, orientării elevului spre împlinire în viaţa privată şi publică prin exersarea calităţii de cetăţean capabil, să participe intens la activitatea productivă, la viaţa de familie şi la toate nivelurile vieţii în comunitate (de la nivel local până la cel european).
Această şcoală are misiunea de a păstra valorile culturale şi creştine, considerând ca sarcină principală fixarea unor scopuri şi principii educaţionale care să ofere o scară valorică bine conturată şi clară, acceptând originea şi apartenenţa, cunoaşterea culturii, istoriei, tradiției poporului maghiar,  înțelegerea  terminologiei, a conceptelor, a legilor şi a metodelor specifice științelor naturii; explicarea funcţionării şi utilizării unor produse ale tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi, a rezultatelor nou apărute în lumea științei, totodată cunoașterea și aprofundarea limbii române și încă a două limbi străine de circulație internațională.
Dorim dezvoltarea  gândirii proprii în aşa fel încât elevul să refuze orice fel de capcane politice, sociale, de pseudocultură. Dorim să cultivăm dragostea pentru muncă, deschiderea spre nou şi aprecierea frumosului,educarea unor tineri optimişti, creştini, dar nu creduli şi naivi, crearea unui climat de siguranţă fizică şi emoţională pentru colectivul şcolii.
Școala își propune orientarea spre munca în echipă.
Cadrele didactice din şcoală conştientizează că sarcina lor principală este  reprezentarea unitară a intereselor şi scopurilor instituţiei noastre. Pe lângă toate acestea vor fi în atenţia şcolii relaţiile părinţi-copii în aşa fel încât să fie parteneri şi sprijin de nădejde în rezolvarea problemelor.
 
Încurajăm fermitatea, disciplina susţinută care dau naştere minţilor active şi bunei sănătăţi, respectul pentru individ, toleranţă faţă de deosebirile în plan cultural şi social,  asigurăm elevilor din mediul rural şi din judeţele îndepărtate cazare în căminul şcolii şi mâncare la cantină. Prin grupele de excelenţă organizate în cadrul şcolii, vom sprijini, ajuta şi încuraja elevii talentaţi, capabili de performanţe. Urmărim crearea unui cadru propice pentru formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi capacităţilor necesare continuării studiilor în forme superioare de învăţământ, de a pregăti elevii  pentru obţinerea diplomelor recunoscute în UE-ECDL/calculatoare ŞI ECL/limbi străine,  atestatelor de  limba engleză şi informatică, încurajăm elevii în însușirea valorilor creştin-morale, de conduită personală, responsabilă, de  grijă şi atenţie faţă de ceilalţi, faţă de familie, biserică şi comunitate.

FaLang translation system by Faboba