Kilencedik osztályokba

VIII-os diákok és szüleik figyelmébe!

IX-ES FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A KOLOZSVÁRI JÁNOS ZSIGMOND UNITÁRIUS KOLLÉGIUMBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELIRŐL

A János Zsigmond Unitárius Kollégium Erdély egyik legrégibb és megújulásra mindig kész tanintézete. Állami intézmény, de a Magyar Unitárius Egyház erkölcsi és anyagi támogatása alatt működik.

Általános tudnivalók

 • Iskolánkba felekezettől függetlenül lehet beiratkozni a IX. osztályokba.
 • A 2021/2022 - es tanévben a következő osztályok indulnak:

Matematika–informatika–intenzív angol/német oktatással/heti 4 angolóra és 2 németóra – 26 hely - az osztály kódja 222

Teológia/Humán–intenzív német/angol oktatással/heti 4 német- és  3 angolóra – 24 hely.

 • Az angol és német oktatás kezdő és haladó szinten történik. Az első idegennyelvet csoportban oktatjuk.
 • Mivel iskolánk nemzetközileg elismert ECDL, ECL és Cambrige akkreditált vizsgaközpont, nyelvvizsga tehető le angolból és németből, illetve számítógépkezelésből, amely az érettségin mentesíti a diákokat ezektől a vizsgáktól. A XII. osztály végén  állami bizonylatot (atestat) lehet szerezni informatikából (reál osztály),  angolból (reál osztályban), németből (teológia osztályban) .

Az iskola étkezdéje és bentlakása előzetes egyeztetés alapján személyesen is megtekinthető. Érdeklődni az iskola titkárságán lehet Telefon: 0264-598043

A matematika-informatika - intenzív angol osztálynak kódja van (222), ezért  a bejutás számítógépes elosztással történik. Ha a diák matematika-informatika-angol intenzív osztályba jelentkezik, nem kell részt vennie a vallásos jellegű beszélgetésen.

A 4 év során a diákok a következő tantárgyakat tanulják emelt óraszámban és emelt szinten: matematika, fizika, informatika, kémia, biológia, angol (1-es emelt program).

 • A vallás tantárgyat mindenki a saját felekezete szerint tanulhatja.
 • A következő opcionális tantárgyakat, tevékenységeket ajánlja az iskola: robotikakör, számítógépkezelés – ECDL európai bizonylat megszerzésére, színjátszókör,  fitnesz,  labdajátékok, kórus, furulya, gitár,  tehetséggondozás: magyar irodalom, Cambrige angol vizsgára való felkészítés, német nyelv, orvosi egyetemre való felkészítés biológiából, kémiából, fizika és informatika tantárgyakból.

Képességvizsgák: román – június 22, matematika – június 24, magyar – június 25. Eredményhirdetés: június 29.

  A beiratkozás menete a reál osztályba:

  1. Július 16-17.: opciók kitöltése                        
  2. Július 24.: számítógépes elosztás eredménye
  3. Július 25-28.: között beiratkozás az iskola titkárságán

    A bejutási átlag számítása:  MA= 0,2 x ABS + 0,8 x EN

A teológia/Humán-intenzív német/angol osztályba való bejutáshoz szükséges az országos teszteket megelőző (online) vallásos beszélgetés.

 • A humán osztályba is felekezettől függetlenül lehet jelentkezni, s mindenkinek lehetősége van a saját vallása szerint vallásórára járni. 
 • A humán osztályban a diákok emelt óraszámban a következő szaktantárgyakat sajátíthatják el a 4 év során: magyar nyelv és irodalom, világirodalom, angol nyelv, német nyelv, angol keresztény irodalom, művészettörténet, zenetörténet, etika, Erdély történelme. A következő opcionális tantárgyakat, tevékenységeket ajánlja fel az iskola: számítógépkezelés – ECDL európai bizonylat megszerzésére, honlapkészítés, színjátszókör,  fitnesz, labdajátékok, néptánc, tehetséggondozás magyar irodalomból, Cambridge angol vizsgára való felkészítés, német nyelv, kórus, furulya, gitár.
 • A vallás tantárgy esetében a nem unitárius felekezetű diákoknak lehetőségük van konzultációs órákra a saját felekezetük szerinti vallástanárral.
   
 • Tudnivalók a  vallásos beszélgetésre való beiratkozásról:
  1. A beiratkozás június 7–14-én, 8 és 14 óra között történik az iskola titkárságán.

  2. Szükséges iratok:
  • beiratkozási típusnyomtatvány   (a saját iskola állítja ki);
  • személyi igazolvány másolata;          
  • az ellenőrző – bizonyítvány részének fénymásolata (átlagok);
  • igazolás az V–VIII. osztályos magaviseleti jegyekről.

   3. A vallásos beszélgetésre (valószínűleg online) június 15 és 16-án 16 órakor kerül sor.

   4. Képességvizsgák: román - június 22, matematika - június 24, magyar - június 25.  Eredményhirdetés: június 29.       
           

   5. A képességvizsga  és a VIII. osztály vallásjegyének az átlaga alapján július 13-án kell beiratkozni a IX. H. osztályba és ezzel elfoglalják a végleges helyüket. Akinek nem sikerült felvételt nyerni ebbe az osztályba vagy nem tart igényt a helyére, írásban lemond róla és július 16, 17-én beiratkozik a számítógépes elosztásra.

    A bejutási átlag számítása:  MA= 0,2 x ABS + 0,8 x EN

                                                   MFA=(APT+MA)/2

Tematika a vallásos jellegű beszélgetéshez (csak a humán osztályra érvényes)

Bibliaismeret (a történet ismerete)

1.

A világ teremtése

1Móz 1, 1-2,4

2.

Az özönvíz története

1Móz 6, 9-8

3.

Ábrahám hite

1Móz 22, 1-19

4.

Mózes születése és küldetése

2Móz 2-4

5.

Dávid és Góliát

1Sám 17,1-58

6.

A tanítványok elhívása

Mt 10, 1-42

7.

A magvető példázata

Lk 8, 4-15

8.

Az irgalmas szamaritánus

Lk 10, 25-37

9.

A farizeus és a vámszedő

Lk 18, 9-14 

10.

A tálentumok példázata

Mt 25, 14-30

11.

A gonosz szolga

Mt 18, 21-35

12.

A szőlőmunkások példázata

Mt 20, 1-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beiratkozáskor a diáknak vállalnia kell  az intézmény belső rendszabályzatának ismeretét, tiszteletben tartását, valamint az iskolánk által képviselt keresztény értékrenden alapuló szellemiséget.

Információkért kövessék figyelemmel Kollégiumunk honlapját és facebookját!

https://www.facebook.com/jzsuk/

www.janoszsigmond.ro